SKLÁDKA LIPNÍK NAD BEČVOU

Loučská 1411
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika

Po - Pá 6:30 - 15:00


 

SKLÁDKA REJCHARTICE

Dvorce - Rejchartice
793 68
Česká republika

Po - Pá 7:00 - 15:00


 

AVELI ECO s.r.o.

Hodolanská 36/38
77900 Olomouc
Česká republika

IČ: 27836444
DIČ: CZ27836444
DATOVÁ SCHRÁNKA: kzxk26p
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Olomouc
Č.Ú.: 43-1749080297/0100

T +420 581 773 795
M +420 736 750 436

Kontaktní osoby

Pavel Humplík
ředitel

M +420 724 812 491
E reditel@aveli.cz

Ing. Jana Mynaříková
ekonom

M +420 605 223 184
E ucetni@aveli.cz

Ing. Věra Melušová
odpadový hospodář

M +420 730 193 815
E vera.melusova@envirozone.cz

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3

LIPNÍK NAD BEČVOU

ADRESA: Loučská 1411, Lipník nad Bečvou, 751 31
PRACOVNÍ DOBA: Po - Pá 6:30 - 15:00

T +420 581 773 795
M +420 736 750 436
E info@aveli.cz

MAPA


Skládka odpadů se nachází v blízkosti města Lipník nad Bečvou směrem na obec Loučka, za železniční tratí a dálnicí.

Skládka přijímá odpady kategorie ostatní odpad dle přiloženého katalogu. Navíc může přijímat i odpad s obsahem volného azbestu (kupř. izolační materiál) v uzavřených obalech, azbest vázaný pojivem (kupř. kusový eternit vlnitý i šablony).

Při předání azbestu je nutné předložit Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, příloha č.26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.. Bez tohoto dokladu nelze azbest uložit na skládku.

U ostatních odpadů, které lze hodnotit na základě vodného výluhu, nesmí tento vodný výluh přesáhnout limitní hodnoty výluhové třídy II.a, uvedené v tabulce 2.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

U dlouhodobých zákazníků je výhodné uzavřít se společností smlouvu o uložení odpadu a využít možnosti bezhotovostní úhrady s fakturací ve čtrnáctidenních cyklech, u větších množství uloženého odpadu lze dohodnout množstevní slevy. Za jednorázové uložení odpadu nebo u zákazníků bez uzavřené smlouvy je úhrada realizována okamžitě při odjezdu na základě vystavené faktury.

Skládka je vybavena mostní váhou do 40 t a zajišťuje i vážení vozidel a nákladu pro jiné účely.

Dovolujeme si upozornit, že vstoupila v platnost vyhláška č. 294/2005 Sb., podle které vlastník - původce odpadu nebo oprávněná osoba, odpovědná za odpad až do doby jeho předání musí předat při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu základní popis odpadu dle přílohy č. 1 této vyhlášky, odborný úsudek kvality odpadu, čestné prohlášení dodavatele odpadu a u některých odpadů i údaje o vyluhovatelnosti, které musí být v souladu s požadavky tabulky č.2.1. přílohy č. 2 této vyhlášky pro třídu vyluhovatelnosti II.a. Důrazně upozorňujeme, že tyto podklady v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., jsme povinni vyžadovat a bez nich nemůžeme odpad převzít k uložení na skládce. Prosíme proto o pečlivé prostudování citované vyhlášky a včasné zajištění těchto podkladů, abyste je měli po 1.1.2006 k dispozici.

Otevírací doba skládky je za normální situace v pracovní dny od 6,30 do 15,00 hod, v havarijním případě lze dohodnout službu i mimo tuto dobu.

Těšíme se, že využijete našich služeb!

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3, BIOKOMPOSTÁRNA

MORAVSKÝ BEROUN - REJCHARTICE

ADRESA: Dvorce - Rejchartice, 793 68
PRACOVNÍ DOBA: Po - Pá 7:00 - 15:00

M +420 604 444 345
E rejchartice@aveli.cz

MAPA


Napište nám

Neváhejte nám zaslat e-mail z níže uvedeného formuláře a my se vám co nejdříve ozveme zpět.